д-р Надя Делчева

Неподредените зъби изпъкват повече от брекетите. . .

Казвам се д-р Надя Делчева и съм подготвила обобщена информация за Вас, която да Ви помогне да се запознаете с основните принципи и цели на ортодонтското лечение. Ще се радвам да отговоря на Вашите въпроси и обратна връзка. Предварително благодаря!

Целта на всяко ортодонтско лечение е да се постигне красива усмивка, да се подобри положението на зъбите и  профила на пациента, в отделни случаи да се възстанови функцията (говор, пълноценно дъвчене). 

Корекцията на зъбите не е само естетическа намеса, защото в много случаи ако зъбите не се коригират, то в бъдеще може да настъпят проблеми - загуба на зъби, пародонтални проблеми. Един от най-важните фактори за успешно ортодонтско лечение е съдействието на пациента, а при малките пациенти - на неговите родители.