Posts by д-р Надя Делчева

Брекети – видове и лечение

Брекети – видове и лечение

Лечението се провежда в  два етапа: Първи етап – същинско ортодонтско лечение – това е периодът на носене на ортодонтските апарати,...

Апаратчета – полезни съвети

Апаратчета – полезни съвети

Аз и моите нови шини –хигиена, поддържане и най-често срещани проблеми Целта на всяко ортодонтско лечение (ОЛ) е да се...

Брекети – полезни съвети

Брекети – полезни съвети

Аз и моите нови брекети – хигиена, поддържане и най-често срещани проблеми Целта на всяко ортодонтско лечение (ОЛ) е да...