През какви етапи минава ортодонтското лечение?

Лечението се провежда в  два етапа:

Първи етап – същинско ортодонтско лечение – това е периодът на носене на ортодонтските апарати, независимо дали са брекети или шини. Съветвам първият преглед да се направи на 6 годишна възраст, когато може да се прецени дали детето има нужда от лечение, кога е най-добре да се започне и съответно с какви апарати.

Превенция в ортодонтията  – ранната консултация (около 6г. възраст) с ортодонт може да замени бъдещото ортодонтско лечение при децата, чрез определени превантивни процедури като  например – корекция на дадени зъби, регулиране на вреден навик, изваждане на млечно зъбче, за да може постоянният да пробие правилно, поставяне на ортодонтски местопазители и други.

Втората ортодонтска консултация е на 9 годишна възраст, което се свързва с пробива на кучешките зъби – едни от най-честите, които водят до стоматологични проблеми. Това се налага заради пика на растеж при децата. Има възможност лечението да се извърши с по-леки апарати, за по-кратко време и така да се постигне максимален резултат.

Ако лечението започне докато детето расте, чрез ортодонтски апарати развитието на челюстта може да се насочи в благоприятна посока. Растежът може да е част от лечението докато приключи (около 16г.-17г. възраст). Най-правилното време за започване е, когато пациентът/родителят е убеден, че иска да има хубави и подредени зъби и е готов да се полага грижи за тях.

Втори етап – задържане на резултата

Този етап е толкова важен, колкото и самото лечение. След свалянето на брекетите се задължително се изработват специални ретенционните апарати (шини), които запазват резултата от постигнатото ортодонтско лечение. Тези апарати помагат на зъбите докато тъканите около тях се реорганизират. 

Роля на пациента в лечението – да изпълнява всички указания; да носи ортодонтските апарати достатъчно време в устата си; да полага грижи за апаратите; да не се пропуска назначените часове; да поддържа отлична орална хигиена. Неглижирането на тези задачи може да удължи или да компрометира ортодонтското лечение и цели!