Цел на ортодонтското лечение

Целта на всяко ортодонтско лечение е да се постигне красива усмивка, да се подобри положението на зъбите и  профила на пациента, в отделни случаи да се възстанови функцията (говор, пълноценно дъвчене). 

Корекцията на зъбите не е само естетическа намеса, защото в много случаи ако зъбите не се коригират, то в бъдеще може да настъпят проблеми – загуба на зъби, пародонтални проблеми. Един от най-важните фактори за успешно ортодонтско лечение е съдействието на пациента, а при малките пациенти – на неговите родители.